ABC leasinga
Dokumentacija
Postopek
Finančni leasing nepremičnin
Finančni leasing premičnin
Operativni leasing nepremičnin
Operativni leasing premičnin
Oblike leasinga
Prednosti leasinga
Aktualni projekti
Reference
Povpraševanje
O podjetju
Novice
Kontakt
Kariera
Kontakt

Raiffeisen LEASING d.o.o.

Letališka cesta 29A
1000 Ljubljana


Telefon:
08/281-62-00
Faks:
08/281-62-01

Postopek in pogoji finančnega leasinga nepremičnin

nazaj

Leasingojemalec sam izbere nepremičnino, ki je predmet lesinga in se dogovori za ceno ter ostale prodajne pogoje.

Izpolnjen zahtevek za financiranje in vprašalnik, ki je potreben za pričetek obdelave posla in h kateremu je treba priložiti čimveč podatkov o nepremičnini (npr. zemljiško knjižni izpisek, kopije kupoprodajnih pogodb, fotografije itd.) ter vso potrebno dokumentacijo, lahko leasingojemalci pošljejo na naš naslov po pošti, elektronski pošti ali faksu. Ti so lahko:

Zahtevki za financiranje in vprašalniki:

vprašalnik in zahtevek za financiranje nepremičnin - Gospodarske družbe in Samostojni podjetniki

Leasingojemalec in leasingodajalec se dogovorita o finančnih pogojih leasinga. Določi se višina lastne udeležbe oziroma pologa in doba trajanja leasinga. Lastna udeležba naj bi bila med 20 in 30 odstotki tržne vrednosti nepremičnine. Nižja lastna udeležba je ob ponujenih dodatnih zavarovanjih možna le v izjemnih primerih.

Doba financiranja za nepremičnine je lahko največ 15 let.

Lesingodajalec oceni boniteto stranke.

Preveri se tržnost kupoprodajne cene nepremičnine, ki je predmet leasinga.

Pri leasingu t.i. starih nepremičnin (objekti, zgrajeni še pred začetkom veljavnosti zakona o DDV) leasingojemalec plača davek na promet nepremičnine v višini 2 odstotka od njene vrednosti. Davek lahko odvede tudi lesingodajalec in strošek vključi v načrt financiranja posla.

Pri leasingu novogradenj (stanovanjskih in poslovnih nepremičnin) se pojavi vprašanje financiranja DDV. Tukaj imamo dve možnosti. Prva je, da prodajalec DDV poravna takoj ob sklenitvi pogodbe, druga pa je, da leasingodajalec financira DDV za obdobje do 4 mesecev (v tem času lahko leasingojemalec dobi vstopni DDV povrnjen).

Pred plačilom kupnine oziroma hkrati s prenosom lastništva leasingojemalec sklene premoženjsko zavarovanje nepremičnine. Zavarovanje pa lahko sklene tudi leasingodajalec in strošek vključi v načrt financiranja posla.

Ko je nakup zaključen, leasingodajalec poskrbi za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo, če je to mogoče.

Iskalnik
Vpišite iskalne pojme:
A A AVelikost pisave Domov   Iskalnik   Kolofon   Pravila uporabe   Preglednik strani 1.12.2020 5:54:43 © Raiffeisen leasing d.o.o.